Edebiyat Nedir?

Edebiyat Nedir?

Bu makalemiz de Edebiyat Nedir? sorusuna yanıt aramaya çalışacağız. Edebiyat, bir bireyin düşündüklerini ve duygularını; kendine has bir üslup ile harmanlayarak, belli başlı kalıplar ve kurallar dahilinde gerek yazılı gerekse sözlü olarak belirtmesidir.Edebiyat aslında bir nevi bilimdir. Kendi içinde ”yorumlama” ve ”karşılaştırma” gibi olguları gerçekleştirir. Edebiyatın en önemli amacı estetiği ve güzelliği ön plana çıkarmak istemesidir.Bir toplulukta veya toplum da yaşanması gereken veya yaşanmış birçok olguya tıpkı bir resim veya ayna gibi sorumluluklar yükler. Bu anlam da edebiyat ciddi anlamda mühim ve yaşanması gereken büyük bir süreçtir. Anlamları bir bir irdelenmeli ve olaya araştırmacı gözüyle bakılması gereken bir bilimdir. Edebiyat kendiliğinden yer yer oluştuğu gibi, kişinin birikimleri ile de şekillenebilir.

Edebiyatın oluşması anlamında bazı maddeler vardır. Şimdi bunları inceleyelim :

Edebiyat’a teşkil eden olaylar:

1)Savaşlar: Toplumu derinden etkilediği gibi, bir toplum ürünü olan edebiyatı da etkilemiştir. Örnek: Kurtuluş Savaşı
2) Göçler ve tabii afetler: Bunlar bölgesel etkilerdir. Halkta derin izler bıraktığı için önemli derecede çok malzeme oluştururlar.
3) Kültürel değişim: Kültür, bir toplumun yaşayış biçimidir. Toplumun yaşam biçimi değişince buna bağlı olarak edebiyat da değişir. Toplumların yaşamlarına yeni şeyler girince kültürleri ve edebiyatı da değişir.
4) Aşk, sevgi: Bunlar bireysel etkilerdir.
5) Doğa: Bu unsur temel teşkil etmez, sadece farklı bakış açıları için ortam oluşturur.

Edebiyatın aynı zaman da diğer bilimler ile de doğrudan ya da dolaylı ilişkisi vardır :

Edebiyat ile diğer bilimler ilişkisi:

1) Sosyoloji: Sosyoloji toplum bilimidir. Toplumda meydana gelen olaylar edebi eserlere yansır. Sosyologlar da bu eserlerden yola çıkarak toplumsal olgulara ulaşabilirler. Tam tersi de olabilir.

2) Tarih: Tarihçiler edebi eserlere bakarak, eserin yazıldığı dönem hakkında bilgi edinebilirler. O dönemdeki yaşam koşullarını bulabilirler.

3) Psikoloji: Edebiyatçıların yazmış olduğu eserlerden psikologlar veya psikiyatrlar psikoanaliz yapabilirler.

4) Coğrafya: Özellikle, yazılan gezi yazılarından coğrafyacılar, o eserdeki yerin coğrafi özelliklerini bulabilirler.

Konu yazarı

Yorum Yok

Yorum Bırak