Kanarya ile Bülbül

Kanarya ile Bülbül

Uzak diyarlarda olan ormanların birinde bir kanarya varmış. Güzel güzel uçar ve ötermiş. Bir gün uçmaktan yorulmuş. Bir dala konmuş. Şakır şakır öterken, bir anda kendisinin dışında da bir ötme sesi duymuş. Bakmış ki karşı çarprazında kalan bir dalda bir bülbül ötüyormuş. Bunu duyan kanarya sesini yükseltmiş. Derken bülbülde karşılık vermiş. Kanarya hemen usulca bülbüle doğru uçmuş. Kendisine yarışma teklif etmiş. Kim daha iyi öterse o kişi burada kalacak. Kaybeden ise ormanın başka bir bölgesine gidecek. Hal böyle iken Kuşların lideri olan yaşlı akbaba gelmiş ve kuş heyeti önünde başlamış bunları dinlemeye. Önce kanarya ötmüş. Birbirinden güzel nameleri ile bütün heyeti kendine hayran bırakmış. Ardından bülbüle gelmiş sıra. Bülbül bir ötmeye başlamış. Fena bir şekilde zevkten 4 köşe olmuş herkes. Oylamaya geçilmiş. Herkes heyecanla sonucu beklerken, nefesler tutulmuş. Sonuç açıklanmış. İkisi de berabere kalmış. Bülbül duruma tebessüm etse de kanarya biraz homurdanmış. Ancak yaşlı akbaba önderliğinde toplanan kuş heyeti, ikisinin de bu bölgede yaşamasına ve dostça takılmalarına hükmetmiş. Kanarya da bu durumu kabullenerek, bülbüle onunla yarıştığı için teşekkür edermiş. Böylelikle herkes normal gündelik yaşamına geri dönmüş

Konu yazarı

Yorum Yok

Yorum Bırak