Şair/Yazar Biyografileri

Şair/Yazar Biyografileri Adına Tüm Bilgileri Bu Alanda Bulabilirsiniz

Abdülbaki Gölpınarlı

Abdülbaki Gölpınarlı

Asıl adı Mustafa İzzet Baki’dir. 12 Ocak 1900 tarihinde İstanbul’da doğdu. Mevlevi tarikatı üyelerinden gazeteci Ahmed Agâh Efendi’nin oğludur. Babasının ölümü üzerine Gelenbevi İdadisi’nin son sınıfından ayrılmak zorunda kaldı. Bir süre kitapçılık ve ilkokul öğretmenliği…